Uz već postojeću AMADA CNC savijačicu HD 1003, nove AMADA CNC savijačice tipa HFE M2 High Speed su instalirane u proizvodnji.