Površinska zaštita

 MAX. OPERATIVNE DIMENZIJE
Razne nijanse / teksture RAL sustava boja 1000 (širina)×1700 (visina)×3500 (dužina)

Postrojenje EUROIMPIANTI EURO90 & MS Oberflächentechnik namijenjeno je za automatizirano praškasto farbanje metalnih proizvoda, brzinom procesa od 1 – 3 m/min. Postrojenje se sastoji od slijedećih sustava:

  1. Tunelska predpriprema
  2. Peć za sušenje proizvoda
  3. Peć za pečenje / polimerizaciju proizvoda
  4. Nanošenje praha – MS kabina za brzu izmjenu boje sa sustavom recilkulacije
  5. Monorail transporter

tecnica2

Procesni ciklus uključuju slijedeće faze:

  • manipulacija / vješanje proizvoda, tunelska predpriprema, sušenje, praškasta aplikacija, pečenje / polimerizacija, hlađenje i skidanje proizvoda.

Postupak i proizvodi su kompatibilni sa slijedećim standardima:

  • mehanička otpornost prema DIN 53151, DIN 53153, DIN 53156
  • antikorozivna otpornost i testovi prema ASTM B117 61, DIN 50017, DIN 50018

Svi ugrađeni sustavi su skladu sa CE normama i europskim ATEX direktivama 94/9/CE. 

Tunelska predpriprema

DSC_4700  DSC_4709

Predpriprema materijala obavlja se u tunelu dugačkom 20 metara, širokom 1 i visokom 1,5 metara, u kojem se u tri sekcije obavlja maksimalno 5 faza predpripreme. Predpriprema materijala podrazumjeva kontrolirani proces kemijskog tretiranja izradaka u svrhu postizanja zahtjevanog nivoa antikorozivne zaštite. Predpriprema uključuje odmašćivanje, željezo – fosfatiranje i višestruko ispiranje. Kemijska predpriprema projektirana je od strane HENKEL-a. Proces se odvija u zatvorenom sistemu grijanih i negrijanih kada uz ispranje običnom i/ili demineralizirnom vodom. Zbog cirkulacije vode među kadama, postignuta je znatna ušteda vode, kemikalija i toplinske energije. Zahvaljujući sistemu zavorenih povratnih kada, predpriprema je u cijelosti ekološki prihvatljiva, jer nema ispuštanja ispirnih voda u okoliš.

Peć za sušenje proizvoda

Pripremljeni materijal automatski stiže u peć za sušenje u kojoj se suši na temperaturi do 100°C. Peć je u potpunosti integrirana u peć za pečenje / polimerizaciju, što značajno optimira potrebu za prostorom i energijom.

Peć za pečenje / polimerizaciju proizvoda

Na kraju tehnološkog procesa nalazi se peć za polimerizaciju u kojoj elektrostatski nanešeni prah polimerizira na odgovarajućoj temperaturi do 200°C u trajanju do 30 min (u skladu s zahtjevom proizvođača praha). Zbog U rute unutar peći i indirektnog sistema grijanja zraka (prisilna ventilacija), postignuta je znatna ušteda energije.

Nanošenje praha – MS kabina za brzu izmjenu boje sa sustavom recilkulacije

Sustav za nanošenje praha ima automatsku / ručnu kabinu u kojoj se prah za plastificiranje nanosi na materijal. Koristi se najmodernija automatska kabina za nanošenje praha švicarskog proizvođača MS Oberflächentechnik. Procesorsko upravljanje osigurava da nanos bude ravnomjerno raspoređen bez obzira na oblik proizvoda, a prema specifičnim željama naručitelja. Ova kabina omogućuje brzu izmjenu boje, što bitno poboljšava prilagodljivost zahtjevima kupaca i omogućuje kratak rok isporuke. Kompletan prostor u kojemu se nalazi kabina za nanošenje praha, opremljen je sustavom za odsis i ventilaciju čime se osigurava maksimalna čistoća i vrhunski uvjeti rada.

Princip rada: električno nabijene čestice praha „lijepe“ se na suprotno nabijenu površinu izratka. Višak praha prikuplja se u kabini i preko sistema recilkulacije ponovno vraća u sistem.

Monorail transporter

Motorizirani sitem kuka s kontrolom brzine. Predviđen za rad s teškim teretima i u teškim uvjetima rada.