Dizajn

Alpron projektni ured nudi optimizaciju proizvodnje i minimiziranje škarta što u konačnici rezultira konkurentnom cijenom na tržištu. Nadalje, vlastiti know-how te kompjutersko 3D modeliranje prototipova, pruža krajnjem kupcu potpunu uslugu.

CAD/CAM

Strojevi su povezani DNC linkom sa CAD/CAM sistemom za programiranje i simulaciju. Grafički prikaz, 3D radna okolina u fleksibilnim softverskim aplikacijama, osiguravaju kvalitetu završnog proizvoda.

cpro1Ccolr

SOLIDWORKS

Od 2007. godine, inženjerski kadar je među prvima u Hrvatskoj certificiran (CSWP) za 3D CAD sustav a konstrukciju i dizajn – SOLIDWORKS.

 

Dizajn

Novi strojevi i visoka tehnologija, zajedno sa upotrebom CAD/CAM sistema, omogućavaju nam iznimnu fleksibilnost u proizvodnji, veće brzine izrade i cijenovnu efikasnost za srednje i male serije. Stoga imamo mogućnosti ponuditi izradu visoko preciznih i kompleksnih proizvoda, te biti konkurentni sa našim cijenama. Trideset i pet godina iskustva, usporedno sa kvalifikacijama i kreativnosti nasih djelatnika, su garancija kvalitete Alpron proizvoda. BoxTIPPER