Naziv projekta:

Automatizacijom postrojenja do povećanja izvoza uz veću proizvodnost

KK.03.2.1.06.0856

Prijavitelj:

ALPRON d.o.o.

STRUKTURNI FONDOVI: https://strukturnifondovi.hr

ALPRON d.o.o. je 12. prosinca 2017. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Automatizacijom postrojenja do povećanja izvoza uz veću proizvodnost“ s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

 • Nositelj projekta: ALPRON d.o.o.
 • Ukupna vrijednost projekta: 593.700,00 kn
 • EU udio u financiranju projekta: 300.000,00 kn
 • Razdoblje provedbe: 02.2018. godine – 11.2019. godine
 • Voditelji projekta: Krešo Štefančić, kreso.stefancic@alpron.hr
 • Član projektnog tima za nabavu i implementaciju: Mauro Štefančić, mauro.stefancic@alpron.hr
 • Administrativni i financijski asistent projekta: Suzi Bistre, suzi.bistre@alpron.hr

KRATKI OPIS PROJEKTA

Komparativna prednost tvrtke ALPRON na tržištu, uz izrazitu fleksibilnost i dinamičnost proizvodnog procesa i kapaciteta, mogućnost izrade malih, srednjih i velikih serija te razvoj i proizvodnju prototipova, jest vrijeme, odnosno brzina reakcije, pravovremenost pripreme, raspoloživost i dostatnost kapaciteta i vrlo kratak rok isporuke.

Projektom se želi utjecati na aktualno povećanje intenziteta poslovanja s postojećim i novim kupcima, kroz povećanje proizvodnih kapaciteta povećavajući proizvodnost dijela proizvodnog procesa i skraćivanjem roka proizvodnog tijeka.

Cilj projekta je: Povećanje proizvodnih kapaciteta uvođenjem nove tehnologije u proizvodni proces i to automatizacijom postrojenja za elektrostatsko farbanje.

Automatizacija postrojenja za elektrostatsko farbanje koristi se u svrhu vlastite proizvodnje, uz mogućnost davanja usluge zaštite prema potencijalnim proizvođačima.

Ovom investicijom će se postići sljedeći ciljevi i učinci:

 1. Veća proizvodnost – produktivnost procesa elektrostatskog nanošenja praha povećava se za 4 puta
 2. Energetska učinkovitost – automatiziranim nanošenjem praha, a zbog višestruko bržeg procesa u odnosu na ručni postupak, doći će do smanjenja troškova električne energije
 3. Ekološki učinci i bolja zaštita na radu – kompletan prostor u kojem se nalazi kabina za nanošenje praha opremljen je sustavom za odsis i ventilaciju čime se osigurava maksimalna čistoća i vrhunski uvjeti rada
 4. Veća kvaliteta zaštite metala – proces elektrostatskog farbanja odvija se kroz tri glavne faze; čišćenje i odmašćivanje metalnih dijelova, elektrostatsko nanošenje praha i polimerizacije praha. Visoka kvaliteta elektrostatskog nanošenja praha je ključna za ukupnu kvaltetu proizvoda
 5. Ekonomski učinci – optimizacija radnih postupaka i rada, povećanje intenziteta poslovanja s postojećim i novim kupcima, te povećanje izvoza