Naziv projekta:

Alpron INDUSTRIJA 4.0

KK.03.2.1.19.0738

Prijavitelj:

ALPRON d.o.o.

STRUKTURNI FONDOVI: https://strukturnifondovi.hr

ALPRON d.o.o. je 08. travnja 2020. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Alpron INDUSTRIJA 4.0 s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

  • Nositelj projekta: ALPRON d.o.o.
  • Ukupna vrijednost projekta: 500.000,00 kn
  • EU udio u financiranju projekta: 249.921,50 kn
  • Razdoblje provedbe: 02.2020. godine – 02.2021. godine
  • Voditelji projekta: Mauro Štefančić, mauro.stefancic@alpron.hr
  • Administrativni i financijski asistent projekta: Suzi Bistre, suzi.bistre@alpron.hr

KRATKI OPIS PROJEKTA

Kontinuiranim ulaganjem u znanje, proizvodne tehnologije i unaprjeđenje poslovnih procesa Alpron d.o.o. je postigao visoku razinu industrijalizacije u segmentu “sheet metal“ industrije, te je prepoznat kao lider. Daljnji izazov u tehnološkom i organizacijskom rastu i razvoju je uvođenje koncepta INDUSTRIJE 4.0. Takav pristup bi bio nastavak dosadašnjih ulaganja, te bi tvrtki omogućio visoku integraciju informacijsko-komunikacijskih tehnologija s proizvodnim sustavom, uz automatizaciju niza procesa koji su isprekidani i zavisni od manualnog rada (što u konačnici utječe na brzinu izvođenja, kvalitetu, te ukupnu cijenu).

Primjenom preporuka iz INDUSTRIJE 4.0 vidimo kao korak bliže u ostvarenju naše vizije “… biti uvijek jedan korak ispred“.

Cilj projekta je: Povećanje stupnja integracije i automatizacije poslovnih procesa uz veće učešće naprednih, inteligentnih tehnoloških rješenja u cilju smanjenja troškova, ubrzanja procesa i povećanja stupnja kvalitete sukladno usvojenim standardima i preporukama INDUSTRIJE 4.0.

Ovom investicijom će se postići sljedeći ciljevi i učinci:

  • podizanje postojećih poslovnih procesa se na veći stupanj integracije i automatizacije
  • rast zaposlenosti i prihoda od prodaje, nastavno na planove uvođenja novih tržišta i iskoristivost potencijala noviih i ugovornih klijenata, uz već potvrđene narudžbe i najavljene višegodišnje količine proizvoda i usluga.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Alpron d.o.o. 

industrija 4.0

#Alpron, #Alpron INDUSTRIJA 4.0, #Automatizacijom postrojenja do povećanja izvoza uz veću proizvodnost, #Projekt projektne automatizacije, #EU, #EU projekt, #Hamag Bicro, #Hrvatska agencija za malo gospodarstvo inovacije i investicije, #Ministarstvom gospodarstva poduzetništva i obrta, #Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020, #Sheet metal, #Strukturni fondovi, #Sufinanciranje