Izvješćujemo Vas da je “ALPRON” obrt za proizvodnju , trgovinu i usluge vl. Nikola Štefančić, sa sjedištem u Jušićima, Žnjidari 93C, 51213 Jurdani, OIB: 24817709100, upisan u obrtni registar Ureda državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo – Ispostava Opatija, MBO: 90851285, temeljem Ugovora o prijenosu gospodarske cjeline, počevši od 01. travnja 2013., unesen u imovinu trgovačkog društva ALPRON d.o.o. sa sjedištem u Jurdanima, Jušići, Žnjidari 93C, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS: 040294374, OIB: 13687113607.

Temeljem navedenog Ugovora , trgovačko društvo ALPRON d.o.o. preuzelo je sva prava i obveze obrta “ALPRON”.

Slijedom navedenog, sve odnose koje ste do sada ostvarivali s “ALPRON” obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Nikola Štefančić odnosno sve započete aktivnosti i poslove u tijeku, preuzima trgovačko društvo ALPRON d.o.o.

Dakle, za sve isporuke i usluge izvršene poslije 01. travnja 2013. , obzirom na prednje navedeno, ispostaviti ćete račun na trgovačko društvo ALPRON d.o.o. čiji su podaci vidljivi iz ovog memoranduma.

U želji da se naši dobri poslovni odnosi nastave i ubuduće, ostajemo s poštovanjem.